KIJK EN LEESBOEK

DE FORTEN VAN ANTWERPEN 

IN 1914 EN NU

De vernielingen aan de forten door de Duitse belegering werden tijdens het Interbellum zeer gedetailleerd geregistreerd.  De foto's, tekeningen en commentaren vormen de inhoudelijke uitgangspunten voor dit uitzonderlijke kijk- en leesboek.

Het werk is van blijvend belang omdat de meeste vernielingen nu nog steeds in de forten kunnen bezocht worden.  Een sterk verband met het heden is dus vanzelfsprekend.

Achtereenvolgens behandelt het werk in detail de rol van Antwerpen in het concept van de Belgische landsverdediging, een vestingbouwkundige uiteenzetting over versterkingen, de Duitse inval in België en de belegering van de fortengordels met de nadruk op Antwerpen.  Vervolgens wordt de geschiedenis van de verschillende forten in detail behandeld, inclusief de transformaties aangebracht tijdens de Duitse bezetting.

Het boek bevat talrijke unieke historische beelden en documenten, maar biedt tevens aan de hand van een reeks hedendaagse foto's een uitzonderlijk beeld van de forten  als actueel waardevol versterkt erfgoed.

Het boek is een realisatie van Simon Stevin V.V.C. in samenwerking met uitgeverij Lannoo. 

vanaf eind maart 2014 beschikbaar